Номер Статус Описание Размер План
Б1 Продаден днев.,2спал.,баня-wc,wc,склад,дворна веранда 114.27кв.м. Преглед
Б2 Продаден днев.,2спал.,2баня-wc,склад,дворна веранда 0кв.м. Преглед
Б3 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,дворно веранда 0кв.м. Преглед
Б4 Продаден днев.,2спал.,2баня-wc,склад,дворна веранда 0кв.м. Преглед
Б5 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,дворноа веранда 0кв.м. Преглед
Б6 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса 76.81кв.м. Преглед
Б7 Свободен днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса 0кв.м. Преглед
Б8 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса 0кв.м. Преглед
Б9 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса 0кв.м. Преглед
Б10 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса 0кв.м. Преглед
Б11 Продаден днев.,2спал.,баня-wc,wc,склад,тераса 0кв.м. Преглед
Б12 Продаден днев.,2спал.,баня-wc,wc,склад,тераса 0кв.м. Преглед
Б13 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса 77.31кв.м. Преглед
Б14 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса 76.81кв.м. Преглед
Б15 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса 0кв.м. Преглед
Б16 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса 0кв.м. Преглед
Б17 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса 0кв.м. Преглед
Б18 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса 0кв.м. Преглед
Б19 Продаден днев.,2спал.,баня-wc,wc,склад,тераса 0кв.м. Преглед
Б20 Продаден днев.,2спал.,баня-wc,wc,склад,тераса 0кв.м. Преглед
Б21 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса 77.31кв.м. Преглед
Б 22 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса + покривна тер. 66.65кв.м. Преглед
Б 23 Продаден днев.,2спал.,баня-wc,wc,склад,тераса+2покр.тер. 0кв.м. Преглед
Б 24 Продаден днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса + покривна тер. 67.83кв.м. Преглед
Б 25 Свободен днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса + покривна тер. 0кв.м. Преглед
Б 26 Продаден днев.,2спал.,баня-wc,wc,склад,тераса+покр.тер. 0кв.м. Преглед
Б 27 Продаден днев.,2спал.,баня-wc,wc,склад,тераса+покр.тер. 0кв.м. Преглед
Номер Статус Описание Размер План
Номер Статус Описание Размер План
Б7 Свободен днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса кв.м. Преглед
Б 25 Свободен днев.,спал.,баня-wc,склад,тераса + покривна тер. кв.м. Преглед