Green Hill Residence спазва предварително обявените срокове за успешна реализация комплекса, без да прави компромис с високия стандарт на работа.