Положихме Ел и ВиК инсталацията на секция А, Б, В. Измазването по апартаментите в секция Б е завършено. Стартира измазването в секция В.