Вече сме на кота 5.60 и продължаваме смело нагоре!