Започнахме зидарията на кота 2.80 с керамични блокове Wienerberger Porotherm 25 N+F Light .