Номер Статус Описание Размер План
Ап. 1 Свободен едностаен с веранда и градина 55.28кв.м. Преглед
Ап. 2 Свободен едностаен с веранда и градина 51.1кв.м. Преглед
Ап. 1 Свободен едностаен с веранда и градина 48.04кв.м. Преглед
Mагазин Свободен магазин 48.75кв.м. Преглед
Ап.13 Свободен едностаен 45.14кв.м. Преглед
Ап.14 Свободен тристаен 102.76кв.м. Преглед
Магаз.1 Свободен магазин 198.79кв.м. Преглед
Магаз.2 Свободен магазин 204.57кв.м. Преглед
Ап.26 Свободен тристаен 111.38кв.м. Преглед
Ап.27 Свободен едностаен 51.7кв.м. Преглед
Ап. 2 Свободен двустаен 75.81кв.м. Преглед
Ап. 3 Свободен тристаен 108.33кв.м. Преглед
Ап. 4 Свободен двустаен 69.54кв.м. Преглед
Ап. 6 Свободен двустаен 75.49кв.м. Преглед
Ап. 7 Свободен тристаен 106.03кв.м. Преглед
Ап. 10 Свободен двустаен 75.68кв.м. Преглед
Номер Статус Описание Размер План
Ап. 1 Свободен едностаен с веранда и градина 52.73кв.м. Преглед
Ап. 2 Свободен едностаен с веранда и градина 48.49кв.м. Преглед
Ап. 1 Свободен едностаен с веранда и градина 48.04кв.м. Преглед
Ап.13 Свободен едностаен 45.14кв.м. Преглед
Ап.14 Свободен тристаен 102.76кв.м. Преглед
Ап.26 Свободен тристаен 111.38кв.м. Преглед
Ап.27 Свободен едностаен 51.7кв.м. Преглед
Ап. 2 Свободен двустаен 71.84кв.м. Преглед
Ап. 3 Свободен тристаен 102.38кв.м. Преглед
Ап. 4 Свободен двустаен 66.10кв.м. Преглед
Ап. 6 Свободен двустаен 71.84кв.м. Преглед
Ап. 7 Свободен тристаен 102.38кв.м. Преглед
Ап. 10 Свободен двустаен 71.84кв.м. Преглед
Номер Статус Описание Размер План
Mагазин Свободен магазин 48.75кв.м. Преглед
Магаз.1 Свободен магазин 198.79кв.м. Преглед
Магаз.2 Свободен магазин 204.57кв.м. Преглед